Help with Search courses

Toán ứng dụng A

1.      Về kiến thức

-         Trình bày được các phép toán trên trường số phức và cách đưa số phức dạng đại số về dạng lượng giác.

-         Nêu được đạo hàm của một số hàm cơ bản, các phép tính đạo hàm và công thức vi phân hàm một biến, hai biến; Mô tả được các bước tìm cực trị hàm hai biến.

-         Nêu được nguyên hàm của các hàm cơ bản và các phương pháp tính tích phân hàm một biến; Khái quát được cách tìm cận tích phân kép và phương pháp tính phân kép.

-         Nhận diện và nêu được phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1, 2.

-         Trình bày được các phép toán trên ma trận, phương pháp tìm hạng của ma trận, cách tìm ma trận nghịch đảo và các bước giải hệ phương tuyến tính.

2.      Về kỹ năng

-         Giải được các dạng toán cơ bản trên trường số phức; Sử dụng lập luận logic để giải quyết các bài toán trong vật lý và kỹ thuật.

-         Tìm được đạo hàm và vi phân hàm một biến, hai biến; Tìm được cực trị hàm hai biến.

-         Tính được tích phân hàm một biến, tích phân kép; Sử dụng được tích phân để giải quyết các bài toán trong vật lý và kỹ thuật.

-         Thực hiện được các phép toán trên ma trận; Tính được định thức; Tìm được ma trận nghịch đảo; Tìm được hạng của ma trận; Giải được hệ phương trình tuyến tính.

-         Giải được phương trình vi phân cấp 1, cấp 2; Sử dụng phương trình vi phân tách biến giải quyết bài toán có liên quan.

-         Hình thành kỹ năng tự đọc, làm việc nhóm trong việc thảo luận, giải bài tập.

3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

-         Nhận thức được tầm quan trọng của môn học là kiến thức nền tảng để học tốt các môn chuyên ngành.

-         Có thái độ tích cực hợp tác với giáo viên và các sinh viên khác trong quá trình học và làm bài tập.

-         Có ý thức độc lập, tự chủ trong học tập, nghiên cứu.