Help with Search courses

Kỹ năng Quản trị và điều hành ca SX

Mục tiêu của môn học này là:

1. Trang bị cho một người:  Quản lý nói chung; Quản lý sản xuất nói riêng những kiến thức và kỹ năng cần phải có.                                                                                                                                                                               2. Giúp họ trở thành một người quản lý sản xuất với đầy đủ năng lực, đáp ứng được vai trò trọng trách trong một tổ sản xuất hay ca sản xuất.                                                                                                                          3. Giúp họ khai thác tối đa sức mạnh để đạt được mục tiêu của sản xuất.                                                              4. Giúp họ lập phương pháp, kế hoạch cho công việc cá nhân của mình, công việc của tổ (Ca) sản xuất, rộng hơn là của cả phân xưởng, xí nghiệp cũng như kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn.                        5. Bên cạnh đó còn giúp người quản lý sản xuất ứng dụng được các kiến thức cơ bản về quản trị một quá trình sản xuất, đề xuất được những giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm các lãng phí, giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.